Inwestycje zrealizowne z dotacji celowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

   •    W dniu 30 czerwca 2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji celowej – Umowa    Nr 66/UMWM/05/2017/NW-I-I-D na zadanie   pn.   „Rozbudowa kolekcji radomskiej sztuki współczesnej” z Województwem Mazowieckim  na kwotę 112 400,00 złotych.
W ramach pozyskanych środków zostały zakupione n/w dzieła:
    •    Jarosław Kozłowski – Ćwiczenia z semiotyki  II, 1977/1987
    •    Leon Tarasewicz – Bez tytułu, 1993,
    •    Zbigniew Libera – The Guy Innocent and Heartless, 2009, zestaw 5 prac z cyklu 38 fotografii barwnych

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 20 lutego  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa  Nr 14/UMWM/02/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki” z Województwem Mazowieckim  na kwotę 150 000,00 złotych.
W ramach otrzymanych  środków zostały zakupione regały magazynowe do magazynu dzieł sztuki. Zakup regałów podyktowany był przejęciem Radomskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Regały zostały wykonane w postaci ram samojezdnych obciągniętych siatką, na których będą umieszczone dzieła sztuki.

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 1 marca  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa    Nr 15/UMWM/02/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych ” z Województwem Mazowieckim  na kwotę  75 000,00 złotych.
W ramach otrzymanych  środków  został zakupiony system pomiaru wilgotności i temperatury, który został wyposażony w wymienne sondy pomiarowe, rejestrator wilgotności i temperatury, odbiornik do bezprzewodowych rejestratorów oraz oprogramowanie. System ten został zamontowany w salach wystawowych i magazynach dzieł sztuki i na bieżąco monitoruje parametry otoczenia niezbędne do prawidłowego przechowywania dzieł jak również do ich prezentacji w salach wystawowych.

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 6 września  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa    Nr 117/UMWM/08/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup komputerów do     składania    książek    oraz    zakup    aparatu fotograficznego   dla potrzeb  ewidencji dzieł ” z Województwem Mazowieckim  na kwotę  97 000,00 złotych.
W ramach otrzymanych  środków  zostały  zakupione 3 komputery, aparat fotograficzny oraz pakiet aplikacji komputerowych na 3 stanowiska. Zakupione komputery wraz aplikacją komputerową służą do składania katalogów towarzyszących wystawom, a aparat fotograficzny służy dla potrzeb systemu ewidencji dzieł będących własnością Centrum. Łączny zrealizowany koszt wyniósł 93 807,97 złotych .

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 6 września  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa  Nr 115/UMWM/08/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw ”  z Województwem  Mazowieckim  na kwotę  60 500,00 złotych.
W ramach otrzymanych  środków  został  zakupiona kamera oraz  zestaw komputerowy. Zakupiony sprzęt video pozwoli na tworzenie dokumentacji filmowej z wystaw oraz produkcji filmów i reportaży. Wykonanie w/w dokumentacji daje większe możliwości promocji instytucji w mediach jak również na własnej stronie internetowej .

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 20 września  2017 r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia”  w  Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 138/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup kserokopiarki ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  48 000,00 złotych.
W ramach pozyskanych  środków  została  zakupiona kserokopiarka XEROX DC  550. Zakup kserokopiarki służy do wykonywania we własnym zakresie folderów, ulotek, zaproszeń itp. do realizacji zadań merytorycznych jak i bieżącego funkcjonowania instytucji. Zrealizowany koszt  zakupu kserokopiarki wynosi  46 740,00 złotych .

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 20 września  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 139/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup depozytora na klucze  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  65 000,00 złotych.
W ramach pozyskanych  środków  został  zakupiony elektroniczny Depozytor Kluczy SafeKey 100. Zakup depozytora usprawni politykę gospodarowania kluczami w obiekcie jak również zabezpiecza w pełnym zakresie wszystkie pomieszczenia a w szczególności magazyny dzieł sztuki. Zrealizowany koszt  zakupu depozytora wynosi  57  810,00,00 złotych .

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 28 września  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 140/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  26 349,99  złotych.
W ramach pozyskanych  środków  został  zakupiony : odciąg pyłów i oparów chemicznych, zestaw komputerowy z monitorem, stół próżniowy do prasowania i dublowania obrazów oraz dygestorium.  Dzięki nowemu sprzętowi, który został zakupiony, pracownia konserwatorska jest w stanie prowadzić specjalistyczne prace przy obiektach wymagających złożonych zabiegów konserwatorskich. Zrealizowany koszt  zakupu depozytora wynosi  19 987,50 złotych .

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...

    •    W dniu 24 listopada  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 172/UMWM/11/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup i montaż lady do księgarni dla MCSW Elektrownia  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  37 000,00  złotych.
W ramach pozyskanych  środków  została zakupiona i zamontowana lada do księgarni MCSW „Elektrownia” w Radomiu.

Kliknij, aby zobaczyć dokumentację fotograficzną...